Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  In het westen beschouwen we innovatie als de sleutel tot succes. De bijna eindeloze stroom publicaties, nota’s en voorstellen van bedrijven, branche-organisaties en de overheid spreekt wat dat betreft boekdelen. Op zich is het opmerkelijk, dat er niet veel meer aandacht wordt besteed aan continue verbetering. Ga maar na. Hoe vaak heb je al een echte innovatie gedaan of meegemaakt? Hoe ontstond die? Wat maakte, dat die innovatie ook echt bijdroeg tot succes? Hoeveel innovaties zijn echt succesvol?

  Kortom vragen te over. Het antwoord op al deze vragen is over het algemeen teleurstellend. Innovaties zijn vaak niet te sturen. Ze ontstaan toevallig. Ze kosten soms veel tijd, energie en geld. Dus waarom al je kaarten op één fenomeen gezet, waarvan je maar moet afwachten of het succes oplevert.

  Daarom is een andere aanpak ontstaan onder de naam Continu Vebeteren of zoals het in het Japans heet: Kaizen. Bij Continu Verbeteren kun je in tegenstelling tot vernieuwen of innoveren wel voorspellen wat de uitkomst is. Het is niet een toevallig proces, maar van begin tot eind gepland. Het levert altijd een resultaat op en in veel gevallen kost het maar beperkt tijd, geld en energie.

  Dus wel verbeteren en niet vernieuwen? Nee! Verbeteren en vernieuwen horen bij elkaar. Onze stelling is dat wanneer je een aantal keren een bepaalde probleem hebt opgelost, dan hebben veel mensen als natuurlijke reactie : dat moet anders. Juist!  Op dat moment ga je vernieuwen: Je maakt een sprong. Maar je weet ook wanneer en waarop  je die sprong maakt: je kunt immers niet verdere verbeteren.

  Kaizen in 6 stappen

  Tasclinx heeft een aanpak ontwikkeld waarbij in 6 stappen Continu Verbeteren als methode wordt ingevoerd. Daarbij gaat het niet altijd om het oplossen van een knelpunt of een probleem. Vaak kun je met techniek van Continu Verbeteren ook bestaande goed lopende processen nog verder verbeteren. Wat denk je bijvoorbeeld van een handeling die je regelmatig moet uitvoeren. Alles is al uitgekauwd en voorbereid. Bij wijze van spreken kun je die handeling met je ogen dicht maken. Maar kan het niet sneller? Kan het niet goedkoper? Kun je geen tijd of materiaal besparen? Stuk voor stuk vragen die aangeven dat je ook goedlopende zaken continu kunt verbeteren. Kijk naar onderstaande video om meer inzicht te krijgen.

  Bekijk de 6 Kaizen stappen