Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Advisering

  Over Management, organisatie en ICT

  Wij leveren adviesdiensten aan publieke en private organisaties. Onze adviezen kunnen variëren van eenvoudige klankbordsessies, waarin u uw opvattingen en ideeën kunt toetsen en waarbij wij als objectieve buitenstaander fungeren. Ons advies kan ook specifiek zijn op basis van een door u geformuleerde opdracht. Onze kwaliteiten liggen vooral op bedrijfskundig en ICT gebied.

  Programma- en projectmanagement

  Het uitvoeren van programma- en projectmanagement is een van de kernactiviteiten van Tasclinx. Bij de uitvoering daarvan werken we volgens de principes van Prince2. Onze medewerkers hebben ieder een uitgebreid trackrecord van omvangrijke programma’s en projecten in verschillende soorten organisaties.

  Voorts beschikken wij over een uitgebreid netwerk van specialisten die op specifieke onderwerpen kunnen worden ingeschakeld om state of the art kennis en ervaring toe te voegen.

  Kaizen (continu verbeteren en vernieuwen)

  De ontwikkeling en uitvoering van Kaizen programma’s is één van de specialismen van Tasclinx. Vanaf het midden van de ’90-er jaren zijn wij actief op dit terrein. Deze programma’s hebben wij is met succes uitgevoerd in een groot aantal organisaties zowel in de publieke als private sector. De methodiek is onlangs grondig aangepast en wordt nu door ons met behulp van een computerondersteunde begeleiding uitgevoerd. Het voordeel van die aanpak is dat niet alleen tijdwinst wordt geboekt, maar ook de kwaliteit van de besluitvorming en de snelheid van implementeren zijn drastisch toegenomen.

  Strategie en beleid

  Veel organisaties hebben doorgaans al een strategisch plan waarin is uitgewerkt voor welke strategie de organisatie hanteert. De uitdaging is om het strategisch zo te vertalen dat daarmee sturing kan worden gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van de organisatie doelstellingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het plan wordt uitgewerkt in het strategisch beleid. Als ervaren adviesgroep zijn wij in staat om u te faciliteren bij de uitwerking en doorontwikkeling van uw strategisch plan en de vertaling naar strategisch beleid. Daarbij houden wij rekening met zowel de interne als externe omstandigheden en tevens helpen wij u bij het definiëren van meetbare criteria aan de hand waarvan de uitwerking van het strategisch beleid kan worden gerealiseerd.

  Referenties

  Een greep uit ons klantenbestand

  * Alcatel BV te Culemborg, Wertheim (GE), Livingstone (UK)
  * Blèzi Cosmetics te Rosmalen
  * Duotank International BV te Aalst-Waalre
  * Frencken Group BV te Eindhoven
  * Glaxo Smith Kline te Zeist
  * High Tech Automotive te Helmond
  * KMWE Precisie BV te Eindhoven
  * SIMAC te Veldhoven
  * Safeguard te Nieuwendijk
  * van Hoof Groep te Asten
  * Van Keulen Machinefebriek BV te Veldhoven
  * Philips Nederland BV te Eindhoven
  * Videology Imaging Solutions te Uden

  Overheid
  *Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond
  * Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) te Etten-Leur
  * Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel
  * Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) te Leiden
  * Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) te Hengelo
  * Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal
  * Radboud Universiteit Nijmegen
  * Provincie Noord-Brabant
  * Gemeente Eindhoven
  * Gemeente Hengelo
  * Gemeente Enschede
  * Gemeente Waalwijk
  * Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag
  * Waterschap De Dommel te Boxtel

  Zorginstellingen
  * Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch
  * Diagnostisch Centrum Eindhoven, Den Bosch
  * SDW Zorg te Breda
  * Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant te Den Bosch

  We maken graag een afspraak met u.

  Laat uw gegevens achter, wij bellen u graag terug voor een afspraak.