Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    China: nieuw internet en IPv6

    Aanleiding Begin 2021 publiceerde de Volksrepubliek China haar 14e vijfjarenplan. Daarin is aangegeven dat China vaart wil maken met de volledige invoering van IPv6. Deze actie is onderdeel van wat China noemt het Next Generation Internet (CNGI). De snelle...

    Spraakherkenning

    Al een aantal jaren wordt met wisselend succes gewerkt met spraakherkenningssoftware.  Als je sommige leveranciers moet geloven dan is dat het ei van Columbus. Maar is dat ook echt zo. In onze adviespraktijk hebben we nu al een aantal jaren ervaring met verschillende...