Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Basisregistraties

  De Nederlandse overheid gaat digitaal. Een van de voorwaarden om dat te kunnen doen is een eenduidige vastlegging en opslag van zogenaamde basisgegevens. Basisgegevens zijn bijvoorbeeld namen, geboortedata, adressen enz. Tot nu toe worden die gegevens op meerdere plaatsen bewaard, bijvoorbeeld bij de gemeente of een waterschap. Daardoor kan het voorkomen dat er verschillen ontstaan in de gegevens, wat weer extra werk en soms ook ergernis oplevert. Wat er gaande is en wat er komen gaat in de komende tijd is te zien in een aantal video’s die we gemakshalve hebben verzameld en bij elkaar gezet.

  TASCLINX is betrokken bij een aantal organisaties die bezig zijn met het realiseren van de basisregistraties. In een aantal gevallen ondersteunen we de herinrichting van de organisatie, het analyseren en stroomlijnen van de werkwijzen en de invoering van de noodzakelijke ICT hulpmiddelen en systemen.

  Nationaal Uitvoerings Programma (NUP)
  Hierin worden de maatregelen die de overheid de komende tijd gaat nemen uitgelegd.

  Basisregistraties
  Wat is dat eigenlijk en hoe werkt het?

  Mondernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
  Wat zijn de plannen?


  De koppeling van het adressenbestand van gebouwen en personen (BAG-GBA koppeling)

  De koppeling van onroerende zaak waarde (WOZ) en het adressenbestand gebouwen (BAG)