Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Op 1 oktober 2012 wijzigt het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. Dit betekent dat vanaf 1 oktober alle producten en  diensten waarop het hoge BTW tarief van toepassing is met 21% zullen worden belast. Om onze klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen bedienen hanteren wij t.a.v. de BTW berekening het volgende beleid:

  1. Producten en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn geleverd en/of afgerond en die na 1 oktober 2012 worden gefactureerd worden belast met 19% BTW.
  2. Doorlopende diensten en prestaties die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en die doorlopen na die datum worden als volgt belast:
  • Alle prestaties en leveringen van vóór 1 oktober worden belast met 19% BTW.
  • Alle prestaties en leveringen van na 1 oktober worden belast met 21% BTW.
  • De op jaarbasis vooruitbetaalde abonnementen voor internethosting, servergebruik, co-sharing en domeinbeheer zijn uitgezonderd. TASCLINX neemt de meerkosten voor deze diensten tot eind 2012 voor haar rekening. Er volgt geen aanvullende factuur voor de extra 2% BTW. Met ingang van 2013 wordt het BTW tarief echter 21%

  3. Crediteren en/of terugnemen van goederen

  • Het berekende BTW tarief wordt vergoed/gecrediteerd.
  • Creditering of terugname van goederen is gebonden aan de overeengekomen termijnen

  4. Termijnbetalingen:

  • Betalingen van vóór 1 oktober 2012 worden belast met 19% BTW.
  • Betalingen van na 1 oktober 2012 worden belast met 21% BTW.

  5.  Producten en diensten die na 1 oktober 2012 worden geleverd worden belast met 21% BTW.

  Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met onze servicedesk/secretariaat: tel 088 8908900 (tijdens kantooruren) of stuur een email naar ons secretariaat.