Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    imagesAfgelopen week zijn de DigiD assessments van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) en Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) succesvol afgerond. In beide gevallen is de uitvoering van het assessment voorbereid en begeleid door Tasclinx. De succesvolle uitvoering van de controle op de gegevensbeveiliging door een onafhankelijk auditor is een prestatie van formaat, temeer daar het hier twee relatief jonge organisaties betreft. Het DigiD assessment is een verplichting die door Logius, de beheerder van DigiD, is opgelegd aan alle afnemers van DigiD. Dat zijn  er naar schatting zo’n 600. Al deze afnemers moeten vóór eind 2013 een assessment op hun DigiD gegevensbeveiliging laten uitvoeren.
    De ondersteuning die Tasclinx aan afnemers van DigiD biedt betreft niet alleen de voorbereiding en uitvoering van het assessment maar omvat ook de uitwerking van en controle op het volledige ICT beleid van de organisatie. Zo kunnen de ondersteunde organisaties ook voldoen aan andere moderne eisen t.a.v. gegevensbeveiliging.