Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Met de levering van de eerste instructievideo’s aan Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een begin gemaakt met het digitaliseren van gebruikershandleidingen van softwareprogramma’s. De eerste organisatie waarvoor dit gebeurt is het belastingsamenwerkingsverband BSOB te Oss. De video’s geven per onderwerp weer welke handelingen moeten worden verricht om een softwareprogramma goed te bedienen. Met behulp van de toegepaste techniek is het mogelijk om in zeer korte tijd ook complexe onderwerpen duidelijk uit te leggen.

    De video’s behandelen telkens één onderwerp of thema en duren gemiddeld 1-3 minuten. De filmpjes kunnen zowel op het interne netwerk van de organisatie worden opgeslagen als via een apart YouTube kanaal of op een (beveiligde) streaming server van TASCLINX. Omdat niet alle werkstations in een organisatie voorzien zijn van geluidskaarten, worden toelichtingen zowel in spraak als met behulp van apart ingevoegde titels en toelichtingen verwerkt. De kosten van deze manier van instructie is zeer concurrerend t.o.v. de klassieke les- en overdrachtsmethodes. Doordat het aantal keren dat een film wordt bekeken kan tevens worden bepaald welke onderwerpen kennelijk meer en minder aandacht vragen. Daarnaast maakt de toepassing van deze techniek het mogelijk om nieuwe medewerkers snel en verantwoord in te wijden in het gebruik van de programmatuur.

    De ontwikkeling en levering van videofilms t.b.v. instructie is een activiteit die door TASCLINX wordt aangeboden in het kader van het PANDORAZ® programma. Dit programma voorziet in een groot aantal faciliteiten op het gebied van social media, waarvan het vervaardigen van (interactief) beeldmateriaal een onderdeel is.