Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Governance Facilitator

  U bent als raad van toezicht of raad van commissarissen verantwoordelijk voor het toezicht houden en besturen van een organisatie.

  Tasclinx lanceert de Governance Facilitatorgover

  Heeft u altijd de informatie die u nodig heeft om uw rol goed te kunnen vervullen? Weet u wat u moet doen wanneer u te maken krijgt met onverwachte ontwikkelingen? Kent u als raad de risico’s die de organisatie loopt? Weet uw welke kwaliteiten in uw team beschikbaar zijn en hoe die te gebruiken?

  Allemaal vragen waarop het antwoord niet altijd direct te geven is. De Governance Facilitator helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Door slimme techniek te combineren met kennis en ervaring in besluitvormingsprocessen helpt de Governance Facilitator om uw effectiviteit als toezichthouder drastisch te versterken.

  Governance Facilitator in een notendop

  De Governance Facilitator bestaat uit een computerprogramma in combinatie met een centrale server en laptops (max 60). In het programma kunnen snel en effectief gegevens worden ingevoerd en geordend. Iedere deelnemer krijgt een laptop waarop het programma draait. Een begeleider ondersteunt de gebruiker bij alle stappen die hij in het programma kan doorlopen.

  Met dit instrument kunnen gebruikers computerondersteund brainstormen, inventarisaties uitvoeren of discussies en bijvoorbeeld stemrondes houden. In vergelijking met klassieke manieren van werken, bijvoorbeeld met flip overs of zogenaamde brown paper sessies, kan een tijdwinst van 30-50% worden geboekt. Bovendien is het mogelijk om de invoer van informatie anoniem te laten plaatsvinden. Daarmee wordt voorkomen dat deelnemers elkaar onderling beïnvloeden. Zodra een sessie is afgerond genereert het instrument een rapportage van alle uitgevoerde acties. Daarmee ligt meteen vast wat er is gebeurd.

  Governance facilitator: De Praktijk

  3 voorbeelden

  U wilt als Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen informatie verzamelen over het reilen en zeilen van de organisatie waarop u toezicht houdt. U kiest er bijvoorbeeld voor om een delegatie van het personeel te bevragen over onderwerpen die u van belang vindt. De betrokken medewerkers worden uitgenodigd voor een sessie die wordt ondersteund met de Governance Facilitator. Iedere medewerker krijgt een eigen laptop waarop de vragen die u als Raad heeft beschikbaar zijn. Iedere medewerker kan naar eigen idee antwoord geven op de vragen. De software die het geheel bewaakt zorgt dat alle invoer anoniem wordt verwerkt, geordend, en eventueel van prioriteiten wordt voorzien. Desgewenst kan de begeleider van zo’n sessie aanvullende vragen stellen of bijvoorbeeld  een stemronde inlassen. Aan het eind van een sessie heeft u de beschikking over alle ingevoerde informatie.

  Een andere toepassing is het inventariseren van risico’s. De individuele leden van uw Raad voeren ieder voor zich de door hen onderkende risico’s in. Het programma biedt de mogelijkheid om alle ingevoerde risico’s  (al dan niet anoniem) van prioriteiten te voorzien. Het resultaat wordt voorgelegd aan de deelnemers en zij kunnen dan op basis van de getoonde prioriteiten eventueel verdere uitwerking bedenken. Het resultaat daarvan kan weer worden ingevoerd. Wanneer alle keuzes zijn gemaakt t.a.v. de onderkende risico’s en daarop te nemen maatregelen kan de sessie worden afgerond. Omdat alle ingevoerde gegevens en informatie zijn vastgelegd kan spoedig na afronding een rapportage worden gegenereerd.

  Als Raad wordt u opeens geconfronteerd met een crisissituatie. Hoe moet u reageren en wie vervult welke rol? Met behulp van de Governance Facilitator belegt u een sessie om de situatie te inventariseren. Alle ideeën die boven komen worden ingevoerd door de leden van de Raad. Onder begeleiding van onze coach worden alle gegevens geordend en verder besproken. Uiteindelijk maakt u als Raad gezamenlijk een keuze t.a.v. uw reactie en de te nemen maatregelen. Met behulp van de Governance Facilitator legt u de verschillende acties vast en verdeelt de taken. Na afloop van de sessie draait u de rapportage. In een paar uur bepaalt u als Raad uw standpunt en uw reactie. Weloverwogen en met medeneming van alle relevante aspecten.

  GovernanceFacilitator.com

  Deze pagina is bereikbaar via: GovernanceFacilitator.com en GovernanceFacilitator.nl


  Meer weten?

  Bel 088-890-8900 voor een afspraak of een vrijblijvende introductie,
  of via e-mail: servicedesk@tasclinx.com of Twitter: @Tasclinx

  Over Governance Facilitator

  Governance Facilitator is een initiatief van Tasclinx en InteractiveActs.

  Tasclinx

  Interactive

  Contactformulier