Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Als adviesgroep zijn wij voortdurend op zoek naar IT oplossingen, die werk en leven aangenamer en gemakkelijker maken. In onze zoektocht lopen we echter ook aan tegen situaties, waarvan de impact niet altijd duidelijk is. Een fenomeen waarop dit van toepassing is zijn zogenaamde microdrones .

  In de Verenigde Staten is al enige tijd een discussie gaande over de toepassing van onbemande vliegtuigen en drones op het eigen grondgebied. Stel u voor een parkeerwachter. Met zijn handheld loopt hij over het parkeerterrein op zoek naar niet betalende parkeerders. Hij wordt  vervangen door een soort mechanische vogel of libelle, die continu over het parkeerterrein vliegt. In vakjargon: een microdrone. Een vliegend apparaat voorzien van een electronisch oog, draadloze (wifi) verbinding, een accu en een klein motortje met mechanische vleugels of een kleine rotor. Met een bereik van  enige honderden meters tot een paar kilometer en een gewicht van niet meer dan een paar honder gram vervangt dit ‘device’ de bekende opsporingsambtenaar. Het ding hoeft niet voortdurend te vliegen maar kan ook ergens verscholen zitten op een tak. Het komt – al dan niet op afstand bestuurd – in actie wanneer u uw auto parkeert en vergeet geld in de parkeermeter te stoppen of een kaartje te kopen. Fantasie? Nee, de werkelijkheid anno 2013.

  Het opsporen of schaduwen van verdachte personen kan met  cyber hulpmiddelen vrijwel continu en waarschijnlijk effectiever worden uitgevoerd dan met opsporingsmensen op straat. In het artikel ‘The drones come home” in  National Geographic Magazine van maart 2013 beschrijft John Horgan dat drones veel dichter bij zijn dan wij denken. President Obama heeft in de VS inmiddels gevraagd om de wettelijke beperkingen, die tot 2015 gelden op binnenlands gebruik van drones, te versoepelen.

  Zoals in het begin van dit stukje is aangegeven moet u niet denken aan minivliegtuigen, die op grote hoogte rondcirkelen. De drone familie is inmiddels uitgebreid  met zogenaamde microdrones, vaak niet groter dan een insect of klein vogeltje. Die microdrones zijn niet onschuldig. Ze kunnen worden voorzien van bewapening of een explosieve lading. Ze kunnen individueel maar ook in zwermen worden ingezet. Wat de stand van zake is, is te zien in een redelijk schokkende videoanimatie van de Amerikaanse luchtmacht. Daarin laten ze zien wat met Micro Air Vehicles (M.A.V.) mogelijk is.

  Wij brengen de verhalen over drones en onbemande vliegtuigen vooral in verbinding met terroristen in Pakistan of Jemen. Maar voordat u het weet bespieden die dingen u in uw achtertuin. Terwijl wij ons druk maken over nucleaire dreiging en terrorisme zou met deze nieuwe technologie wel eens een nieuw soort wapenwedloop kunnen ontstaan. Om nog maar te zwijgen van de situatie dat niet alleen de overheid maar ook kwaadwillende lieden met deze technologie aan de slag gaan. Met het legitimeren van de inzet van dit soort middelen in eigen lang, al dan niet om legitieme redenen, lijkt de (Amerikaanse) overheid een gevaarlijke afslag te nemen, waarvan de gevolgen nog maar moeilijk zijn te bevatten. En omdat hetgeen aan de overkant van de oceaan wordt bedacht vaak enige tijd later ook in onze streken landt is het niet onverstandig nu al na te denken over wat er op ons afkomt.

  Herman Timmermans / 130217