Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    In samenwerking met ATRAS Software heeft TASCLINX een aangepaste versie ontwikkeld van het webbased programma INFLOW voor (lagere) overheden. Deze versie is inmiddels  geimplementeerd bij een aantal opdrachtgevers. Afgezien van de specifieke terminologie die soms aan de orde is, zijn er in deze versie ook aangepaste mogelijkheden voor compentiemanagement, assessmentverwerking en rapportages.
    INFLOW is een webbased programma dat het mogelijk maakt om personeel- en organisatie- gegevens online te beheren. De toepassing van INFLOW vergemakkelijkt het managen van vooral kwalitatieve aspecten van HR-management aanzienlijk.