Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Japan is voor velen van ons nog steeds een ongrijpbaar en enigszins geheimzinnig land. Onlangs heeft Kei Shimada, Japanner opgegroeid in New York een boeiende presentatie gehouden over Japan en Innovatie. Het boeiende van de Japanse benadering van Innovatie is dat dit land meer dan wij in het Westen  werkt met een lange termijn visie. Het bewijs daarvoor levert Shimada met een overzicht van de technologieën die wij de laatste 10 jaar hebben geadopteerd.

    Ook al is de basis techniek in sommige gevallen ontwikkeld in het Westen, de toepassing ervan is pas echt doorgebroken door de Japanse bandering ervan. In de boeiende 20 minuten durende presentatie geeft Shimada niet alleen een overzicht van een aantal opmerkelijke nieuwe  technieken,  variërend van een hulpmiddelen om (te) bescheiden mensen hun emoties te laten tonen tot en met een auto waarvan de buitenkant één groot scherm. Kijk naar de boeiende video hierna.