Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Wat begon als een training on the job levert een onverwacht positief resultaat op. Op initiatief van een aantal afdelingshoofden en teamleiders van BSOB, de regionale belastingsamenwerking in Oost-Brabant, is eind april 2012 gestart met de invoering van Continu Verbeteren (KAIZEN). TASCLINX heeft via een hands on training een kleine 15 medewerkers uit de organisatie opgeleid in het gebruik van de verbetertechnieken van KAIZEN. Verdeeld over 3 teams zijn deze medewerkers aan de slag gegaan met het oplossen van door hen zelf gekozen knelpunten en problemen. Inmiddels zijn 2 van de 3 teams klaar. Het resultaat mag er zijn: niet alleen zijn een aantal vervelende knelpunten opgelost ook is er sprake van een aanzienlijke kosten besparing. Die bedraagt in 2013 een kleine € 85.000 en die besparing loopt de komende jaren nog op.

    In de evaluatie na afronding van de eerste projecten waren vooral de teamleden heel enthousiast. Naast het werken met de nieuwe techniek was er vooral de kick van ‘zelf een probleem opgelost te hebben’. Vanuit de organisatie bezien is de spin off dat medewerkers veel directer betrokken raken bij de processen waarmee zij dagelijks te maken hebben. Dat heeft waarschijnlijk meer toegevoegde waarde dan allerlei cultuur en bewustwordingsworkshops.

    Ook geïnteresseerd in het werken met de KAIZEN techniek, kijk dan eens op onze productpagina. Wij hebben een aantrekkelijk aanbod dat u niet alleen nieuwe kennis oplevert maar vrijwel ook meteen en aantoonbaar kosten bespaart en/of meer opbrengst oplevert.