Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  131013 MoneyVoor de ingewijden zijn het bekende begrippen Six Sigma, Kaizen, Lean, 5S. Het zijn begrippen die worden samengevat onder de noemer continu verbeteren. De techniek van continu verbeteren was ooit een van de gangmakers van de Japanse economie begin jaren ‘70. Vooral in de industrie heeft continu verbeteren gezorgd voor een grote kwaliteitsverbetering in veel producten. Tegelijkertijd bleven de (productie)kosten gelijk of daalden zelfs. Eind jaren 70 kwam ook de westerse industrie, de auto-industrie voorop, er achter wat er met continu verbeteren te verdienen viel. Inmiddels is de toepassing van continu verbeteren over vrijwel alle bedrijfssectoren verspreid.

  Opmerkelijk genoeg is continu verbeteren als aanpak in de publieke sector nooit echt doorgebroken. Opmerkelijk omdat ook bij veel zorg-, onderwijs- en andere overheidsorganisaties processen ermee kunnen worden verbeterd. Daarin komt geleidelijk verandering. Natuurlijk zijn er nog steeds managers die hun organisatie sturen via de geldkraan. Er zijn echter meer en meer leidinggevers die de kennis en ervaring van een eigen medewerkers benutten. Bijvoorbeeld om de complexiteit van de organisatie te verminderen of om het aantal stappen om tot een product of dienst te komen te reduceren. Juist op dat punt kan continu verbeteren bijdragen aan verbetering en vergroting van output en vermindering van kosten.

  Een laagdrempelige methodiek voor continu verbeteren is Kaizen. In zes overzichtelijke stappen kunnen medewerkers de inefficiëntie in hun eigen werk opsporen, analyseren en verbeteren. En dat zonder uitgebreide investeringen, dure trainingen of beter wetende consultants. Continu verbeteren is de aanpak die niet alleen kosten bespaart maar ook de motivatie van medewerkers versterkt en de betrokkenheid bij de eigen organisatie vergroot. Het is bijna te mooi om waar te zijn.

  Kostenbesparing met de klassieke kaasschaaf aanpak is een illusie. Veel van de maatregelen die zo worden getroffen zijn eenmalig en leiden op termijn vaak weer tot kostentoename. Continu verbeteren werkt met structurele oplossingen en levert ook op lange termijn besparing op en meer resultaat. Het grote voordeel van continu verbeteren is dat de weerstand tegen de gekozen oplossingen vrijwel afwezig is: het is immers de keuze van de medewerkers zelf. Bovendien vergroot het zelf oplossen van problemen de motivatie bij medewerkers. Wanneer de methode eenmaal wordt beheerst dan groeien ook de mogelijkheden om te vernieuwen. En het aardige voor zowel de organisatie als de medewerkers is dat maximaal gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en ervaring.

  Bent u ook geïnteresseerd in continu verbeteren (Kaizen) kijk dan eens op deze webpagina en ontdek hoe u in 6 eenvoudige stappen aan de slag kunt komen. Heeft u behoefte aan (tijdelijke) begeleiding neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Herman Timmermans/ 131211