Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Al enige tijd is er een opmerkelijk fenomeen gaande. Terwijl er nog steeds bedrijven zijn die werk overbrengen naar lage lonen landen is er tegelijkertijd  een tegengestelde beweging gaande: werk dat oorspronkelijk naar lage lonen landen was overgeheveld komt terug. Een aardig voorbeeld daarvan is de productie van scheerapparaten door Philips. De eerder ontmantelde fabriek in Drachten is nieuw leven ingeblazen en produceert inmiddels weer de bekende Philishave die een paar jaar geleden ‘Made in China’ als vermelding had, ook al heet hij geen Philipshave meer. Het geheim: robotisering en automatisering. Veel routinewerk en werk met weinig variatie kan steeds beter door automaten en robots worden uitgevoerd. De kosten van die systemen zijn inmiddels zover gezonken dat het lonend wordt om de outsourcing klok weer terug te draaien. We komen nu terecht in een situatie waarin yet ook voor kleinere organisaties lonend is om robots in  te zetten voor routine werk en werk met een hoeg graad van herhaalbaarheid. Was het tot nu to zo dat het installeren en onderhoduden van die systemen specifieke kennis vereiste, inmiddels zijn er robots te koop voor minder dan € 20.000 die door de werknemer zelf geprogrammeerd kunnen worden.

    In een verhelderende rapportage van CBS 60-minutes is te zien hoe deze ontwikkeling inmiddels  ongekende vormen begint aan te nemen. Terwijl de hoeveelheid werk toeneemt, stijgt het aantal arbeidsplaatsen niet. 130128-LoghallSterker: arbeidsplaatsen waarvoor een lagere of middelbare beroepsopleiding volstaat zullen in toenemende mate worden bedreigd. Nu al is de werkloosheid gestegen tot een ongekedn hoog niveau en het is maar de vraag hoe dat de komende jaren verder zal ontwikkelen. Het tempo waarin deze ontwikkeling loopt is veel hoger dan wij vanuit arbeidsmarktontwikkeling kunnen bijbenen. We moeten dan ook vrezen dat het relatief hoge niveau van werkloosheid nog geruime tijd zal aanhouden en het is ook nog maar de vraag of de demografische ontwikkeling ons daarbij in de komende jaren gaat helpen.

    Een bijkomend probleem is dat de invoering van deze nieuwe technologie vraagt om nieuwe kennis en die is nog maar beperkt voorhanden. Dus op het gebied van opleiding en ontwikkeling zal ook het nodige moeten gebeuren willen we de effecten, zowel de positieve als de negatieve, van deze ontwikkeling goed kunnen managen. In eerste instantie zal de toepassing van robots en automatisering vooral in de productie en logistieke omgeving aan de orde zijn. Verwacht mag worden dat ook in de kantooromgeving soortgelijke ontwikkelingen aan de orde zullen komen.

    Meer weten? Kijk op de rest van onze website: hier.