Tasclinx Blog

Nieuws, Opinie, Projecten. U leest het op Tasclinx.com

Hinken op één been

GAIA-XHet Europese cloudinitiatief GAIA-X verdient een beter lot dan de wat overdreven kop ‘Eigen Europees cloudproject dreigt al voor start te stranden’ boven een recente FD-artikel doet vermoeden (FD, 18 november). Zeker, het artikel legt een aantal pijnpunten...

De nieuwe machine

Veel lagere overheden vind zichzelf zo uniek dat ze hun softwareleveranciers vragen om maatwerkoplossingen. Die zijn kostbaar en niet altijd even betrouwbaar. Bovendien belasten ze de leverancier doordat meerdere varianten van eenzelfde softwareproduct moeten worden beheerd en ondersteund. Door meer de vragen en behoeften te bundelen en die met leveranciers te bespreken kan veel kwaliteits- en efficiencywinst worden behaald.

ICT en gemeenten: welkom op de Titanic

De aanbevelingen van ‘Elias’ voor verbetering van de IT bij de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Een belangrijke uitdaging is om de autonomie op IT-gebied van de departementen te doorbreken en informatie te delen. Eenzelfde uitdaging ligt in het gemeentelijk domein....

Big Data werkt pas echt met Boerenverstand

Niet alles is waar We denken al gauw dat alle informatie die gedrukt is of op TV wordt gepresenteerd juist is. Veel van de informatie wordt gebaseerd op een fenomeen dat Big Data heet. Grote hoeveelheden gegevens wordt op een slimme manier geanalyseerd op samenhang en...

Babyboomers vertrekken. Waar is de backup?

Om het vertrek van de babyboomers op te vangen moet een organisatie inventariseren welke kennis en ervaring behouden moet blijven. Doet ze dat niet dan heeft dat effect op netwerkcontacten, het functioneren van de organisatie, het imago en de capaciteit om te verbetering en vernieuwing.

Cloud Computing: mistig en uitdagend

Door de opkomst van snelle internetverbindingen en het goedkoper worden van opslagmedia zoals harde schijven is het fenomeen Cloud Computing sterk in opkomst. Niet in de laatste plaats bij de overheid. Maar is bij de keuze voor Cloud Computing wel nagedacht over de consequenties. En is er beleid waar we rekening mee moeten houden?