Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Over Ons

    Wij zijn Tasclinx

    Vanaf onze start in 1996 zijn wij een betrouwbare en betrokken partner voor zowel private en publieke organisaties. Wij ontzorgen bestuurders en managers bij de oplossing van complexe (ICT) vraagstukken, maar ook bij het ontwikkelen en benutten van kansen en nieuwe mogelijkheden.

    Onze kracht is – samen met onze opdrachtgevers – ontwikkelen van innovatieve oplossingen én het implementeren daarvan. Onze kennis en ervaring is vooral gefocust op continu verbeteren en vernieuwen van uw bedrijfsprocessen, maximaal rendement realiseren in alle bedrijfsprocessen en veranderingen en transities optimaal voor te bereiden en uit te voeren.

    Wij leven in een tijd waarin we letterlijk zijn omringd door Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Vrijwel iedere activiteit, die we ondernemen, is afhankelijk van of wordt bepaald door ICT. ICT maakt ongekende dingen mogelijk. Wij zijn ICT- adviseurs die kennis en ervaring hebben in de toepassing van verschillende ICT-oplossingen. Ons vertrekpunt is echter altijd dat ICT ten dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd. Bij ieder advies, bij iedere oplossing gaan wij uit van de mensen, die het moeten doen. Zij zorgen voor de juiste toepassing van technologische oplossingen. Zij zorgen voor het creëren van nieuwe mogelijkheden en zij zijn het die de technologie moeten beheersen. Overal. Op ieder moment.