Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Kaizen (of Continu verbetering/verbeteren) is een manier van denken en werken (6 stappenplan) die ervoor kan zorgen dat je effectiever en efficiënter met je tijd en capaciteit omgaat. Om je eigen prestaties continu te verbeteren, moet je georganiseerd werken. Zó voorkom je dat je onnodig tijd en energie besteedt aan zaken, die niet echt nuttig zijn. Daarbij komt Kaizen om de hoek kijken. Een georganiseerde manier van werken helpt ook om snel ervaring op te doen. Het voorkomt dat je bij ieder probleem opnieuw moet bedenken welke oplossingsmethode je moet gebruiken. Een manier om georganiseerd te werken is het werken in stappen. Bij onze Kaizen methode om problemen op te lossen gebruiken we 6 stappen. In het overzicht hierna zijn deze stappen weergegeven.

   

   Het Kaizen 6 stappenplan

  Kaizen Stap 1: Kiezen van een probleem

  Je kunt op verschillende manieren met een probleem te maken krijgen. Om te beginnen kan een probleem of knelpunt zich spontaan voordoen: opeens is het er. Een andere mogelijkheid is dat je als team door de afdelings- of organisatieleiding een probleem krijgt voorgelegd. Weer een andere mogelijkheid is dat je als team zelf een probleem of vraagstelling kiest. Het is nuttig om in dat geval een probleem te kiezen dat ook voor de ondernemingsleiding ‘aantrekkelijk’ is.

  Kaizen Stap 2: Definiëren van een probleem

  Het definiëren van het probleem is de eerste stap bij het oplossen ervan. Toch krijgt die stap vaak te weinig aandacht. De meeste mensen willen snel vooruit en aan de slag. Een juiste definitie van een probleem is belangrijker dan je misschien denkt. Je kunt het vergelijken met de sporen waarop de trein moet rijden. Als de rails verkeerd liggen, ontspoort de trein. Een verkeerde definitie van het probleem zorgt ervoor dat je de oplossing in de verkeerde richting zoekt. Daaruit volgt een verkeerd actieplan met alle gevolgen van dien.

  Kaizen Stap 3: Bepalen van de oorzaken

  Bij deze stap gaat het erom oorzaken en gevolgen in kaart te brengen. Dat kan o.a. met behulp van een zogenaamd visgraat- of Ishikawa diagram. In dit diagram worden alle mogelijke oorzaken van het probleem geïnventariseerd en vastgelegd. Door de oorzaken te groeperen op een beperkt aantal assen wordt de samenhang van oorzaken duidelijker.

  Uit de veelheid aan oorzaken wordt een beperkt aantal gekozen om opgelost te worden. Welke oorzaken dit betreft wordt bepaald met behulp van de zogenaamde 20/80 regel of Pareto analyse. Het idee daarbij is dat 20 % van de oorzaken verantwoordelijk is voor 80% van het probleem. Wanneer je die 20% van de oorzaken wegneemt dan is dus 80% van het probleem opgelost.

  Kaizen Stap 4: Ontwikkelen mogelijke oplossingen

  Stap 4 in het probleemoplossingsproces is het bedenken van oplossingen. Deze stap is een stappenplan op zich (‘een stappenplan in het stappenplan’). In deze stap wordt dat verder uitgewerkt. Deze stap wordt onderverdeeld in 4 delen:

  • het plannen van de oplossingsrichting(en)
  • het bepalen van de oplossing(en)
  • het uitproberen van de oplossing(en)
  • het berekenen van de resultaten

  Op basis van de uitkomsten van het voorgaande wordt dan bepaald welke oplossing voor verdere uitwerking wordt gekozen.

  Kaizen Stap 5: Kiezen van dé oplossing

  De 5e en voorlaatste stap is het kiezen en uitwerken van de definitieve oplossing. Dat moet zó gebeuren dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van de capaciteit en (financiële) middelen zich een concreet beeld kunnen vormen van de verhouding tussen te leveren investeringen en te behalen opbrengsten/resultaten.

  Kaizen Stap 6: Implementeren en evalueren

  De 6e en laatste Kaizen stap is de implementatie van de gekozen oplossing. Die implementatie gaat doorgaans in de vorm van een projectplan of plan van aanpak.Daarbij worden – afhankelijk van de aard en omvang van de ingreep – ook eventueel risicoanalyses en scenario’s ontwikkeld. Tot slot worden meetpunten vastgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of en zo ja in welke mate het beoogde resultaat wordt bereikt.

  Kaizen by Tasclinx

  Meer weten over Kaizen of de 6 stappen van Kaizen? Neem eens contact op. Niet alleen kunt u hiermee financieel veel besparen. Ook zal uw organisatie efficienter gaan werken. U kunt ook direct bellen: 088-890-8950 of een tweet sturen naar @tasclinx. Wie weet hoe Kaizen uw organisatie zal verbeteren!

  Kaizen Youtube Introductie

  Tasclinx heeft tevens een video introductie gemaakt. Hierin komen alle Kaizen stappen nog kort naar voren. Bekijk deze hieronder of op het Tasclinx Youtube kanaal.

  Tasclinx maakt meer video’s. Kijk hiervoor op ons uitgebreide Youtube kanaal.

  Download Kaizen 6 stappenplan (PDF)

  box

  Tasclinx Kaizen Stappenplan (PDF, 136KB)

  Ook bij Tasclinx: 5s

  5S is een stappenplan om de prestatie van een organisatie zo goed mogelijk te maken. Bij 5S gaat het om productiviteit, veiligheid, onderhoud en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. De 5S-aanpak is een gestructureerd programma om je werkplek te organiseren en te standaardiseren. Meer over 5s..

  Blijf op de hoogte van Tasclinx & Kaizen

  Volg Tasclinx en hoe Tasclinx Kaizen inzet via @tasclinx.

  Vraag meer over Kaizen, neem contact op met Tasclinx

  Vraag meer over informatie op over continu verbeteren (Kaizen) via ons Kaizen contactformulier. Klik hier voor meer informatie.