Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Future Mapping

  Future Mapping is een methode die in de praktijk is ontwikkeld om middelgrote en kleinere organisaties te helpen om meer zicht te krijgen op de middellange termijn  ontwikkeling en strategie van de organisatie.

  Het uitgangspunt is de actuele situatie m.b.t. beschikbare systemen, hulpmiddelen, diensten, organisatie, personeel, ontwikkeling van de (maatschappelijke) omgeving etc. Door met de bestaande kennis en inzichten te beredeneren hoe de nabije toekomst (1,5 tot 2 jaar) er waarschijnlijk gaat uit zien, wordt een beeld verkregen op welke punten veranderingen gewenst en/of noodzakelijk zijn.

  Anders dan bij gebruikelijke sterkte/zwakte analyses wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het hier en nu. Door de methode periodiek toe te passen -bij voorkeur jaarlijks – wordt als het ware een voortschrijdende planning ontwikkeld die richtinggevend kan zijn voor het vormgeven van het bedrijfsbeleid op het gebied van organisatieontwikkeling, personeelsplanning, financieel management, technologie ontwikkeling en niet in de laatste plaats positionering in de (markt)omgeving.

  De methode maakt het mogelijk om met alle groeperingen in een organisatie te communiceren over voorgenomen ontwikkelingen in een tijdsbestek van 1 tot 2 jaar.

  Een presentatie over Future Mapping vindt u hier