Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    China: nieuw internet en IPv6

    Aanleiding Begin 2021 publiceerde de Volksrepubliek China haar 14e vijfjarenplan. Daarin is aangegeven dat China vaart wil maken met de volledige invoering van IPv6. Deze actie is onderdeel van wat China noemt het Next Generation Internet (CNGI). De snelle...

    China ontwaakt. Europa let op.

    China heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De Chinese economie is inmiddels volgens bepaalde standaarden de grootste ter wereld. Toch is de ontwikkeling die wij nu ervaren pas het begin van een veel verder reikend proces dat steeds meer...