Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Stop met innoveren!

  Innoveren? Toen het een tijdje geleden stijl bergafwaarts ging met onze economie waren ze er weer: de captains of industry, werkgeversvoorlieden, topambtenaren en universitair onderzoekers met hun krakende vinyl plaat: Nederland moet meer innoveren. Meestal gevolgd...

  Continu Verbeteren: zo kan het ook!

  Kaizen Wij ondersteunen allerlei soorten organisaties met het voorbereiden en uitvoeren van verbeteracties. Dat gebeurt steeds vaker op basis van de Kaizen methode. Het boeiende van Kaizen (de Japanse term voor continu verbeteren) is, dat problemen en vraagstukken op...

  Kaizen: Verbeteren, daarna vernieuwen

  Innovatie? Eén van de oplossingen om uit de huidige crisis te komen is innoveren. Dat is in ieder geval een stelling die regelmatig wordt gecommuniceerd. De overheid doet al decennia moeite om innovatie te stimuleren. Het resultaat is, afgemeten aan alle inspanningen,...

  Kaizen: De illusie van kostenbesparing

  Voor de ingewijden zijn het bekende begrippen Six Sigma, Kaizen, Lean, 5S. Het zijn begrippen die worden samengevat onder de noemer continu verbeteren. De techniek van continu verbeteren was ooit een van de gangmakers van de Japanse economie begin jaren ‘70. Vooral in...