Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Toezichthouders en commissarissen: de weg kwijt

    Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht staan de laatste jaren uitgebreid in de belangstelling. Een van de oorzaken is het optreden van de betrokken bestuurders en toezichthouders zelf.  Veelvuldig zijn we vergast op voorvallen waaruit duidelijk werd hoe mis...

    Dokter, het kan ook anders!

    Systematische analyse van behandelresultaten heeft meer toegevoegde waarde dan een landelijk EPD Toen een van mijn naaste familieleden de diagnose ‘kanker’ kreeg kwam dat hard aan. Zolang zo’n diagnose ergens in je kennissenkring valt, is dat erg. Maar het raakt je...