Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  Standaardiseren: nuttig en vooral ook leuk!

  Binnen de overheid wordt veel geschreven en gesproken over standaardiseren. Hoewel het voor ingewijden duidelijk is dat er winst kan worden behaald met standaardiseren van softwareproducten en vooral de koppelingen daartussen, is het voor de niet-ingewijde business...

  Zaaksystemen: de nieuwe kleren van de keizer?

  Een van de buzz words in overheidsland is: zaakgericht werken. De ambities zijn duidelijk: zaakgericht werken moet leiden tot betere dienstverlening, meer mogelijkheden om de afwerking van een activiteit te kunnen volgen, meer mogelijkheden voor goede archivering,...

  Kaasschaven voor gevorderden: weg met maatwerk!

  Bezuinigen De overheid bezuinigt. Terwijl het bedrijfsleven de weg omhoog weer gevonden heeft, begint de overheid nu pas echt te bezuinigen. Nou ja bezuinigen…. Wat de gemiddelde burger van die bezuinigingen merkt is dat veel belastingen en accijnzen omhoog gaan. De...

  Veel gemeenten via DigiD niet bereikbaar in 2014

  Het Ministerie van Binnenlandse zaken wil de informatiebeveiliging bij lagere overheden verbeteren. Een recente maatregel is om het gebruik van DigiD veiliger te maken. Logius, beheerder van DigiD, eist dat gebruikers voor eind 2013 een zogenaamd DigiD assessment...

  Informatieveiligheid bedreigd

  Begin 2012 kondigde Logius, de beheerder van DigiD, aan dat alle afnemers van DigiD voor eind 2013 een veiligheidsassessment uitgevoerd moeten hebben met positief resultaat. Niet voldoen aan de normen van Logius betekent afsluiting van het gebruik van DigiD. Bij een...