Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

    Eind augustus is het zover: TASC Management wordt TASCLINX. Vanaf 1996 is TASC Management actief als bedrijfskundige adviesgroep. Met veel inzet en enthousiasme is onder deze naam in de voorbije jaren een groot aantal organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, optimaliseren van werkprocessen en op gang brengen van samenwerkingsverbanden.

    TASC Management is echter ook veranderd. Van een puur op optimaliseren van werkprocessen gerichte organisatie zijn we ontwikkeld naar een partner voor veel organisaties, die niet alleen klassieke adviesdiensten levert maar steeds meer ook betrokken is bij het uitvoeren en implementeren van die adviezen. Daarbij speelt Informatie- en Communicatietechnologie een groeiende rol. In het verlengde hiervan zijn we samen met onze technische partner Atras Software eigen producten gaan ontwikkelen. Het webbased programma INFLOW is daarvan een voorbeeld.

    Nu zijn we toe aan een volgende stap. Naast ontwikkelen en implementeren van IT oplossingen gaan we ons de komende jaren toeleggen op het gebruik van sociale media voor zakelijke doeleinden. Het nieuw te lanceren product PANDORAZ is daarvan een eerste tastbare resultaat.

    Tegen deze achtergrond is het passend om ook het profiel en de uitstraling van de organisatie aan te passen. Dat doen we door een nieuwe naam te kiezen en door onze formule van werken verder te ontwikkelen. TASCLINX gaat verder waar TASC Management binnenkort als naam ophoudt. TASCLINX richt zich op het verbinden (‘linken’) van verschillende disciplines in een integrale aanpak van vragen die onze opdrachtgevers ons stellen. TASCLINX staat ook voor het verbinden van de interne organisatie met de markt, klanten met leveranciers, mensen met techniek, van hier en nu met morgen en overmorgen.

    Met TASCLINX gaan we nieuwe lijnen uit zetten, die passen bij de turbulente en tegelijk uitdagende tijd waarin we leven en werken. Dat doen we in nauwe samenspraak en afstemming met onze opdrachtgevers, onze partners en ondersteuners. Op naar de volgende fase in de ontwikkeling van het boeiende proces dat ondernemen heet. Doet u mee?