Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  leanKaizenVeel organisaties zijn enthousiast aan de slag gegaan met de principes van Lean Management of Lean Production. Deze aanpak, die zijn ontstaan vindt in de (auto) industrie aan het eind van de vorige eeuw, richt zich op het elimineren en voorkomen van verspilling in werkprocessen. De Lean aanpak focust o.a. op onnodige voorraden, gebrekkige standaardisatie en ongestructureerd verlopende werkprocessen. Door deze ongewenste afwijkingen stelselmatig op te sporen en te elimineren wordt de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie aanzienlijk verbeterd. Bij Lean gaat het vooral om processen.

  Werknemers, Lean en Kaizen..

  De gemiddelde medewerker heeft wel weet van de processen waarbij hij betrokken is, maar hij is nog meer gefocust op concrete activiteiten, producten of diensten. En daar zit in veel gevallen het knelpunt als het gaat om de bredere toepassing van Lean Management. Veel medewerkers raken niet echt gemotiveerd wanneer ze te maken krijgen met (opgelegde)  doelstellingen om processen beter te laten lopen. En processen komen pas tot leven wanneer ze concreet worden gemaakt bijvoorbeeld in de vorm van een tastbaar product.

  Bovendien raken veel medewerkers pas gemotiveerd voor verbeteracties wanneer ze weten wat zij er zelf mee opschieten. Anders uitgedrukt: wanneer het belang, dat de organisatie hecht aan de toepassing van Lean, niet synchroon loopt met het eigenbelang van de individuele medewerker, dan zijn veel Lean inspanningen kansloos. Dat is ook de ervaring die veel organisaties opdoen in de toepassing van Lean Management: hoewel de resultaten doorgaans positief zijn, moet met enige regelmaat moeite worden gedaan om het Lean proces gaande te houden.

  De individuele medewerker is een sleutelfiguur in de implementatie en toepassing van Lean. Wanneer hij Lean ziet zitten dan zal dat de leiding van de organisatie veel inspanning besparen: het opsporen en elimineren van verspilling wordt dan al snel een natuurlijk onderdeel van het ‘normale’ werk. En dat is het punt waar Kaizen in beeld komt. Kaizen, Japans voor: Continu Verbeteren, is een gestructureerde methode waarmee oorzaken van problemen worden opgespoord en opgelost. Omdat de methode makkelijker en sneller te leren is dan Lean, en bovendien zich meer richt op concrete activiteiten, spreekt het de gemiddelde medewerker meer aan.

  Tasclinx: Kaizen

  Organisaties die vastlopen met Lean of die voortdurend weer aandacht moeten besteden aan Lean doen er goed aan om eens te kijken naar een combinatie van Lean als proces verbeteringsmethodiek en Kaizen om concrete activiteiten, producten of diensten te verbeteren. In onze praktijk bij zowel publieke als private organisaties is in de afgelopen jaren gebleken dat juist deze combinatie een ijzersterke is. Wilt u meer weten dan helpt een van onze specialisten u graag verder. Wilt u zelf al aan de slag met Kaizen: bekijk dan alvast ons stappenplan.