Tasclinx Telefoon: +31-645 224460

  131214 Light_bewerkt-3

  Innovatie?

  Eén van de oplossingen om uit de huidige crisis te komen is innoveren. Dat is in ieder geval een stelling die regelmatig wordt gecommuniceerd. De overheid doet al decennia moeite om innovatie te stimuleren. Het resultaat is, afgemeten aan alle inspanningen, teleurstellend. Slechts een select gezelschap organisaties laat zich met fiscale voordelen en subsidiemaatregelen verleiden het innovatie pad op te gaan.

  Geen doel op zich

  Innoveren is niet een op zichzelf staand doel. In veel gevallen is het de resultante van consequent opsporen van fouten en tekortkomingen en die via vaak kleine correcties verbeteren. Natuurlijk, er zijn altijd ‘Willy Wortels’ die een briljant idee weten om te zetten in een vernieuwd product. Maar dat zijn en blijven uitzonderingen. De meeste innovaties ontstaan bij toeval of na een uitgebreid verbetertraject.

  Verbeteren als basis voor innovatie

  Je zou kunnen stellen dat het opsporen en oplossen van fouten en tekortkomingen de basis legt voor innovatie. Bij de meeste mensen werkt het zo: wanneer je vaker geconfronteerd bent met eenzelfde probleem, dan ga je nadenken of het niet anders kan. Wat dan gebeurt is dat je bestaande kennis en de ervaring gebruikt om een innovatie door te voeren. Je breekt als het ware met het verleden. Dat is één van de kernelementen van innovatie. Dat gebeurt niet in het wilde weg maar weloverwogen. Dat is het verschil tussen eerst verbeteren en dan vernieuwen ten opzichte van zomaar gaan innoveren.

  Eerst verbeteren en dan vernieuwen

  Uit de vele verbetertrajecten die we als adviesbureau hebben begeleid zijn veel vernieuwingen voortgekomen. Maar dat gebeurde wel in die volgorde: eerst zoeken naar verbeteringen en als die niet meer werken dan vernieuwen. Doorgaans weet je dan wat wel en niet werkt. De kans is groot dat de vernieuwing die je dan realiseert ook echt aanslaat.

  Kaizen

  Kaizen is een (6 stappen) methodiek om verbetering structureel uit te voeren. In een paar consequent toegepaste stappen wordt een vraag of probleem gedefinieerd. Vervolgens wordt geanalyseerd welke mogelijke oorzaken aan de orde zijn. Uit die mogelijke oorzaken wordt via een 20/80 analyse de meest relevante oorzaak bepaald. En voor die oorzaak worden potentiële oplossingen bedacht. Nadat voor iedere oplossing de voor- en nadelen zijn bepaald, wordt een keuze gemaakt voor één specifieke oplossing. Die wordt ingevoerd.

  Continu proces

  Vervolgens worden op dezelfde manier de eerstvolgende relevante oorzaak aangepakt. Door continu te werken aan verbeteringen kan het netto effect van nog meer verbeteringen afnemen. Dat kan het moment zijn waarop gekozen wordt voor een andere aanpak: de innovatie.

  Minimale kosten maximaal rendement

  Steeds meer organisaties werken op deze manier. Dat doen ze veelal op eigen kracht. Ze hebben geen fiscale maatregelen of subsidies nodig. Daarom vallen ze ook niet op maar zijn ze wel heel efficiënt en effectief bezig. Als u toch bezig bent met plannen om uw effectiviteit en efficiëntie te verbeteren, overweeg dan eens om de Kaizen aanpak te gebruiken. Het vraagt geen uitgebreide investeringen. U maakt maximaal gebruik van uw eigen mensen, kennis en ervaring. En u zult u ontdekken dat verbeteren en vernieuwen is heel normaal ze is en ontzettend motiverend is. En daarbij verbetert uw resultaat en de kwaliteit ook nog eens. Waar wacht u op.

  Meer weten over continu verbeteren (of het Kaizen 6 stappenplan)?

  Bekijk onze Kaizen pagina of neem direct contact met ons op. We helpen u graag verder!

  Herman Timmermans/131214/Copyright 2013